חוגי אמנות, מרכז טיפול פסיכולוגי-הסדנה

יעוץ פסיכולוגי

חוגי פיסול וחוגי ציור מכווני תהליכים יצירתיים. פסיכולוג בתל אביב, פסיכולוג רחובות- טיפול פסיכולוגי מכוון יצירתיות.

נוצרנו כדי ליצור. זהו גרעין המהות החיה שלנו. מסביב לתפיסה זו נבנתה "הסדנה". 

אנו מציעים שני ערוצים נפרדים ומקבילים: חוגי אמנות וסדנאות- ומרכז טיפול פסיכולוגי. החוגים שאנו מציעים אינם באוריינטציה טיפולית -אלא רואים באמנות וביצירתיות מטרה בפני עצמה ומתרכזים בתהליך היצירתי. הטיפול הפסיכולוגי שאנו מספקים רואה ביצירתיות במובן הרחב ביותר שלה- כלי ומרכיב של החיות האנושית, הבריאות והחוסן הנפשי. אנו בני האדם- יוצרים את עצמנו, מפרשים את עצמנו ומספרים את עצמנו לעצמנו באופן מתמיד. 

אני מציעים גם טיפולי נוירופידבק -כטכניקה לטיפול קצר מועד העושה שימוש בפלסטיות המוחית.

"יצירתיות יותר מכול דבר אחר, היא מה שגורם לאדם להרגיש שהחיים שווים לחיותם"-דונלד ויניקוט.


אני מאמין בעשיית אמנות כתהליך, תהליך שדורש ידע ומיומנות שאותם אנו מלמדים.
תהליך שדורש קשב ודיאלוג בין מורה ותלמיד, אבל לא פחות מזה התייחסות אל עשיית אמנות כביטוי אישי,
ואל התהליך היצירתי כתהליך של חיפוש מתמיד והתחברות אל משאבים פנימיים.
 אני מזמין אתכם לתהליך יצירתי אמיתי. "כישרון צריך חממה לצמוח בה -'הסדנה' היא החממה היצירתית הטובה בארץ!"-(טיים אאוט).

מחיר טיפול פסיכולוגי


השורש י.צ.ר. קשור במהותו לשורשי האדם והחיות האנושית. ליצור זה  להביא לעולם דבר חדש; לברא, לגרום, לחולל, לעשות.  יצר מוגדר גם כאינסטינקט בסיסי, כתשוּקה וכּיסוּפים, רצון שאין אדם יכול להִשתַלט עליו. יצר המין נתפס בפסיכואנליזה כדחף הבסיסי המניע את האדם.  יצר ההישרדות נתפס בתאוריה האבולוציונית כמניע הביולוגי המרכזי. יצירה לא במקרה גם כרוכה באמנות וביטוי עצמי. המושג "צורה" (מבנה, דפוס)  נובע מאותו מקום, כך גם המילה "צרה"  והביטוי צר ו(אכזר). התפיסה המוסרית שלנו מוגדרת דרך המאבק בין היצר הטוב ליצר הרע. וכך גם תפיסת הדת שלנו: ויֵצֶר אמר ליוצרו לא הֵבין (ישעיה כט 16); ואני יֵצר החֵמָר ומגובל המים (מגילת ההודיות א 22).

הסדנה לתהליכים יצירתיים -052-3714497

יעוץ פסיכולוגי

"המטרה של אמנות היא לא ליצור מוצר, מטרת האמנות היא ליצור חשיבה.  הסוד הוא לא במכניקה, או בכישורים הטכניים, אלא בתהליך אינטרוספקציה וחשיבה רגשית, ברגע שאתה מפנים תהליך זה - הפוטנציאל היצירתי שלך חסר גבולות."-קרא עוד