סדנאות אמנות וחוגי אמנות

חוגי אמנות וסדנאות אמנות

הסדנה מציעה זה 30 שנה גישה חדשנית לחוגי אמנות, קורסי ציור, קורסי פיסול וסדנאות אמנות- אשר מעמידות במרכז את התהליך היצירתי עצמו.

ראו גם -חוג ציור

חוג פיסול