הרגע בו גיליתי את סגנון העבודה האמתי עבורי, היה כשבמקום להלחם באבן,

נכנעתי והתמסרתי לה, נתתי לאופיו של החומר לקבוע את הצורה של הפסל." בועז ועדיה

"התהליך היצירתי הוא תהליך של התמסרות-לא של שליטה" -ג'וליה קמרון

"כל צורות היצירה, פרוזה שירה פילוסופיה מוזיקה או אמנות פלסטית-כרוכות בשיתוף של מחשבות ורגשות. יצירה של ביטוי אמנותי כרוכה במתן חלקים מעצמך לאנשים אחרים." -Kilroy J

המילה  surrender-

מתורגמת בעברית לשני מושגים מובחנים-האחד הוא התמסרות, והשני הוא כניעה. כשאני מחפש

ברשת ציטוטים עם המילה, היא כמעט תמיד מופיעה בצורת שלילה .

פסלים מקרמיקה

הפחד מהכניעה וההתמסרות נמצא בלב התפיסה המערבית, אינדיבידואליזם פירושו להיות מובחן,

לא להתמוסס לתוך משהו או מישהו אחר. התמסרות היא תבוסה

,קיים  פחד מפסיביות, ובחירה מוחלטת וחד משמעית באקטיביות בכל מחיר.

אני אבחר, אני אהיה השולט בגורלי. בגרות היא אקטיביות, בגרות היא במובן מסוים תמיד גברית.

חוגי קרמיקה

אני מרגיש שהתמסרות היא מרכיב עיקרי באמנות ויצירתיות שויתור מסוים על שליטה

הוא מרכיב שבלעדיו לא ניתן ליצור דבר מה חדש,

"כל הסבר של האמנות הניתן רק באמצעות ההקשר של משאלות מודחקות...

מתעלם ממה שחיוני...לאמנות. הוא מתעלם מן העידוד המכוון  ליצירת מגע,

לא רק עם משאלות נסתרות, אלא עם אופן שונה של תפקוד. ועם אופן תפקוד

שהינו חיוני על מנת שדבר חדש יווצר."

מריון מילנר on not being able to paint-

בהתמסרות אני מתכוון ליכולת לאבד את עצמך בתוך משהו, או מישהו,
. יש לזה קשר  באבדן ביקורת, מודעות עצמית, ושליטה  ברמה מסוימת,
""כוונתי להצביע על דרך לחוות הכרוכה בכל ישותו של האדם, בכל כולו, בכל לבבו,

בכל נפשו ובכל מאודו" -מייקל אייגן, מחוז האמונה אצל ויניקוט לאקאן וביון

התמסרות כרוכה ביכולת להיות בהווה,  לאבד את העבר והעתיד באותו רגע.

"תמיד אמור -כן - לרגע הנוכחי. מה יכול להיות יותר חסר תועלת, יותר חסר שפיות

מלהתנגד למה שכבר קיים, מה יכול להיות משוגע יותר מלהימנע מהחיים עצמם ?

שזה הכאן והעכשיו ותמיד הכאן והעכשיו. התמסר למה שיש. "-אקרהרט טולי.

עוד אפיון של התמסרות הוא התמוססות המושגים פעיל וסביל

, המוזיקה שנכתבת מעצמה,מוצרט המדבר על כך שלא היה

אלא לבלרו של אלוהים. הדיאלוג שבן הצייר והציור שמקבל

אישיות ומחליט במובן מסוים עבור עצמו, הדיכוטומיה נפרצת:

"התמסרות, יצירתיות, יצירת סמלים-קיימים כולם בעולם של החוויה המעברית 

כשהתינוק חי באמצעות אמונה הקודמת לכל הבנה ברורה של ההבדלים בן עצמי לזולת"-ויניקוט.
מרכיב של התמסרות קיים כמעט בכל תחום, מדענים וספורטאים מדברים על זה, גם נגרים.

אבל נדמה לי שמספר תחומים שמים את ההתמסרות כגרעין החוויה שלהם, הדת למשל, וגם יחסים וסקס "

""החוויה המינית יכולה להיות, למשל מקרה שבו המשמעויות של התמסרות ושל שימוש באובייקט
כמעט מאבדות את משמעותן הייחודיות ומתערבבות. על פני השטח נראה כאילו האישה היא זו
שמתמסרת והגבר "משתמש באובייקט" כלומר אקטיבי, אך ביחסי גומלין מן הסוג שעליו אנו מדברים
, כל אחד מתמסר, וניתן לומר גם כי כל אחד מהם מעורב בשימוש באובייקט במובן של חשיפה, גילוי,
הסרת הכיסוי מעל המציאות של זולתו.
להשקפתי, אהבה ושנאה אינן הפכים. הניגוד האמתי הוא בן אהבה לפחד. רק כאשר אין
כל פחד, האהבה מלבלבת, כאשר נוכחים פחד או חרדה, הם מבטאים את עצמם לעתים
קרובות באופן תגובתי או מפצה כשנאה או אדישות, כאשר התוצאה היא ששנאה או
אדישות מצטיירות כשני קטבים.
שימוש מוצלח באובייקט או להיות בשימוש על ידי האובייקט בצורה של התמסרות,
הם הניסיון של האדם להתגבר על הפחד מפני הזולת, לפיכך השימוש וההתמסרות
המוצלחים שבהם שני הצדדים שורדים את השימוש ולכן מתעלים מעבר לפחד מהזולת
, הם שלבים מוקדמים הכרחיים בהתפתחות האהבה, למעשה תחושה עמוקה של אהבה
היא מה שנחווה בכל אחת מהחוויות אלה"
עמנואל גנט-פסיכותרפיה
. ולכן אולי  אמנות.

פסלי חיות מקרמיקה

חוג פיסול בחימר ראשון לציוןכל עבודות הפיסול מעלה של  Beth Cavener Stichter

לואיז בורז'ואה- פיסול נשי.

אלי מרום-קורס פיסול בחוטי ברזל, חוטים, יציקת אפוקסי שקוף עם דרדר בתוכו, פרספקס.

דורית גלילי-חוג פיסול בחימר, 

חוג פיסול רחובות-זיו, טכניקה מעורבת, פיסול בעיסת נייר עם תוספת בחומרים אחרים, ציפוי אפוקסי.