סדנאות

במחר סדנאות ופעילויות לילדים נוער ומבוגרים-בכל רחבי הארץ