"הסדנה לתהליכים יצירתיים"

חוג ציור, קורס ציור

חוגי ציור, קורס ציור, סדנאות ציור ורישום 

כפי שציור הוא אמנות של ביטוי עצמי, כך גם הוראת ציור היא עבורי דרך של אמירה אישית,

יש בה ביטוי לתפיסת עולם, לאופי, לחיים שעברו עלי, למסלול ההשכלה שבחרתי ולהתמחויות שאותן עשיתי במשך השנים.

יש כמה וכמה פנים ללימוד ציור, פן אחד הוא האומנות: המיומנות והידע הטכני והמקצועי המקנים כלים ויכולות. טכניקות של רישום, קומפוזיציה , פרספקטיבה, צבע, נקודת מבט ועוד.

פן אחר הוא הביטוי העצמי: הציור צריך לשמש קול, ולפיכך גם הלימוד הטכני צריך לשמור על מגע והתאמה לגרעין הרגשי של הצייר. השיפוט האמתי של ציור ושל תהליך העבודה, צריך להיות אישי ורגשי.

פן נוסף הוא התהליך היצירתי: ציור הוא צורה של חשיבה, של חלימה, צורה של מסע, של חיפוש ושל גילוי ושל כמיהה.

וישנו הצד שבו הציור ותהליך הציור הוא סוג של תקשורת ודיאלוג, , בין האדם לבן עצמו, בין הצייר לבין הצופים, ביני לבין התלמיד.

 קרא עוד