חוגי ציור,תוכן ומאמרים

נושאים עליהם בחרתי לכתוב במסגרת החוגים לציור, דרכם ניתן להבין את צורת ההסתכלות של הסדנה לאמנות