סדנת אומנות-מילים וראיה


אנחנו מדלגים בן להסתכל לבן לדבר....מילים הן ניתוח שלאחר המוות של הראייה.. במקרים הטובים,

 ניתוחי התפיסה שלאחר המוות הללו יכולים לחדד את הבנתנו על מה שכנראה אירע ברגע הראייה, כולל רמזים 

על מתי ואיך הפסקנו לראות...וכשהמילים מגיעות לגבול שלהן, הן מגרות את הצופה להסתכל עוד."


ממתי הפכה האמנות החזותית להיות  מצופה במילים? העובי הזה של מסך וורבלי, כמו סבך צמחים תוקפני

שדרכו אנחנו מנסים להציץ... אלו מילים עוזרות? ואלו מילים מסתירות את העשייה והחוויה של אמנות."

Michael Barnes

" משמעותו של טקסט יכול להיות כל דבר, ועל כן שום דבר...עבור בורחס , המודעות שהשיג באמצעות פעולת הכתיבה של בדיונות כמו 'ספרית בבל' אופיינה בתחושת גילוי הפלאות האחוזות במילים  ובכתיבה, ובכללן כוחן של המילים להרחיב משמעויות עד אין סוף, עד לנקודה שבה משמעות המילים היא " הכל ולא כלום". 'חיים של אותיות המכילים הכל ולא כלום'. תומס ה. אוגדן.

ושני מחקרים שהופיעו בזמן האחרון על הקשר בן מילים להבניית מציאות:

בחירת מילים

הבדלי תרבויות


חוגים רחובות

קורסים ברחובותרונית מרקו-חוג פיסול רחובות-טכניקה מעורבת

חוג פיסול בחוט ברזל שוהםסדנת פיסול שוהם-חני עבדת-פיסול בחוט ברזל

סדנת פיסול בבטון ראשון לציון

קורס פיסול בבטון ראשון לציון

שרי בכרך

ללא שם