סדנת אומנות-מילים וראיה


אנחנו מדלגים בן להסתכל לבן לדבר....מילים הן ניתוח שלאחר המוות של הראייה.. במקרים הטובים,

 ניתוחי התפיסה שלאחר המוות הללו יכולים לחדד את הבנתנו על מה שכנראה אירע ברגע הראייה, כולל רמזים 

על מתי ואיך הפסקנו לראות...וכשהמילים מגיעות לגבול שלהן, הן מגרות את הצופה להסתכל עוד."


ממתי הפכה האמנות החזותית להיות  מצופה במילים? העובי הזה של מסך וורבלי, כמו סבך צמחים תוקפני

שדרכו אנחנו מנסים להציץ... אלו מילים עוזרות? ואלו מילים מסתירות את העשייה והחוויה של אמנות."

Michael Barnes

ושני מחקרים שהופיעו בזמן האחרון על הקשר בן מילים להבניית מציאות:

בחירת מילים

הבדלי תרבויות


חוגים רחובות

קורסים ברחובותרונית מרקו-חוג פיסול רחובות-טכניקה מעורבת

חוג פיסול בחוט ברזל שוהםסדנת פיסול שוהם-חני עבדת-פיסול בחוט ברזל

סדנת פיסול בבטון ראשון לציון

קורס פיסול בבטון ראשון לציון

שרי בכרך

ללא שם