אמנות הציור: ראיה דו עינית


"הצורך להשתמש בטכניקה של החלפה מתמדת מתמדת של נקודת הראות....

על פי רעיון זה, חשיבה כרוכה בהכרח בהתבוננות בו זמנית במציאות מנקודות מבט מרובות (או קדקודים)...

רעיון זה של קדקודים מרובים מונח בלב ליבה של תפיסתו של ביון על שפיות ואי שפיות.

אם לאדם דרך אחת להסתכל במציאות, אין הוא יכול לחשוב, הוא פסיכוטי.

השפיות כרוכה ביכולת  לייצר ולשמר ריבוי פרספקטיבות שמהן יכול האדם להתבונן בחייו/לחוות אותם

בעולם הממשי."

תומס ה' אוגדן

לגלות מחדש את הפסיכואנליזה -לחשוב ולחלום, ללמוד ולשכוח.

קורס רישום למתחילים -פרספקטיבה

ללמוד ציור- קרוב רחוק


פרופ' שלמה מלמד-עבודה בתהליך


אילן חוג ציור לנוער

מוריה חוג ציור לנוער