קורסי פיסול: המשך נושאים ומאמרים

עוד תחומים ונושאים עליהם בחרתי לכתוב במסגרת החוגים לפיסול, חלקם מתייחס לפיסול באופן ישיר, חלקם משתמש בפיסול בפסלים ובתהליכים פיסוליים כדימוי ומטפורה לדיון בנושאים רחבים יותר.