חוגי פיסול נושאים ומאמרים

נושאים עליהם בחרתי לכתוב במסגרת החוגים לפיסול, דרכם ניתן להבין את צורת ההסתכלות של הסדנה לאמנות