החשיבה היצירתית ואמנות-מאמרים

  • כאן קובצו מאמרים ותכנים הנוגעים לאמנות ופסיכותרפיה כפי שאלו באים לידי ביטוי בעבודה ב"סדנה" אני מקווה שהם יכולים לתת רמזים על התפיסה הכוללת של התהליך ושיטת העבודה, נושאים טכניים, אמנים ,תחומי פעילות וכדומה.
  • יצירתיות