פיסול בבטון -חוג, סדנה, קורסים, לימוד

קורס פיסול בבטון.