כדים ועציצים גדולים מבטון

כיצד מכינים עציצים וכדים גדולים מבטון. מבנה טקסטורה וצבע