פיסול בבטון-סדנה

הטכניקות העיקריות לפיסול בבטון. יציקות וציפויים. סקירה של השיטות השונות לעבודה עם בטון בתחום העיצוב והפיסול