סדנה ניידת , ממוזגת, אטומה למזג אוויר וגדולה. חוגים, סדנאות, קבוצות. ימי גיבוש ומה לא?

 בטבע או אצלכם.