החוג לאמנות

חוגי פיסול-רחובות, שוהם, ראשון לציון

אני שייך לזרם הרואה במגע, במפגש ובדיאלוג  את מהות הלמידה. והעניין שלי הוא בלמידה עמוקה, לא מכנית, 

למידה שהיא סוג של שינוי פנימי.


 אני מאמין שמורה מלמד בעיקר את עצמו, את מי שהוא.  ולמידת אמנות אמתית היא רגשית כפי שהיא טכנית -היא כרוכה במפגש בינינו.

אנחנו זוכרים ולומדים דרך אירועים רגשיים. מבחינתי לא נכון לרוב, להפריד את הנושא הנלמד-מהיחס הרגשי שלי איליו. 

ודווקא הדגשת נקודת המבט שלי כאישית , נותנת מקום לנקודת המבט של הצד השני.


וכיוון שכך בחרתי ללמד בדרך המדגישה הקשבה ,לא פחות מהעברת ידע. הנותנת מקום לביטוי אישי ולקצב אישי, 

תהליך פתוח שהיעדים והטכניקות נוצרים ומשתנים תוך כדי עבודה. שיש בו מקום ללא ידוע.

כאן יש סיכום תמציתי של הנושא: חוגי ציור למבוגרים

נושא חשוב אחר-קשור לאפשרויות ולטכניקות הרבות בסדנה, ציור, ופיסול:

, פיסול בחוט ברזל ופיסול ברשת, פיסול בחימר וקרמיקה, פיסול בבטון, פיסול בנייר ובעיסת נייר,  יציקות למינן, עבודה עם אפוקסי, ועם בד וחומרים גמישים,

סיליקון ופרספקס.

וטכניקות מעורבות ומורכבות של ציור, העושות שימוש בחומרים שונים.חוגי ציור

קורסי ציור רחובות, שוהם ראשון לציון

קורסי פיסול ויציקות

חוגי פיסול בטכניקות שונות

טכניקות וחומרים מאפשרים צורות חשיבה שונות , לעתים צורות חשיבה גופניות אחרות. 

לא דומה השליטה בעיפרון לשליטה בפחם ולא לזו של דיו. לא דומה העבודה בחימר לעבודה בחוט ברזל.

יש הבדלים במקצב , במגע הגופני, באפשרויות, בחלומות.

חומרים שונים וטכניקות שונות יוצרים דימויים שונים, ואנחנו חושבים בצורה יצירתית דרך דימוי.

טכניקות וחומרים הם גם שפות שונות ואני יכול לדבר רבות על השפעת השפה על הבניית המציאות שלנו,

על מה שאנחנו רואים ויכולים לראות, על מה שאנחנו יכולים לעשות ומה שאנחנו מונעים מעצמנו.

והנה שני מחקרים מרתקים שפורסמו בזמן האחרון על הדרכים בהן שפה מבנה מציאות:

בחירת מילים: