מושג ה"סיפור" עבורי, אולי עבור כולנו, מרכזי בעשיית האמנות. גם כשאנו עומדים מול המופשט

אנחנו מנסים למצוא בו את הציור, את הסיפור, את הסיבתיות והשתלשלות העניינים.

אני אוהב את המשפטים הראשונים של ספר. הם הרי גורל. אבל מה הם המשפטים הראשונים של ספר?

האם הם נכתבו באמת בהתחלה, לפני שהיה סיפור. האם הם חפים מהעתיד, או האם הם מבשרי העתיד,נגועים בו?

או שאולי הם נכתבו בסופו,  אולי האקדח הונח במערכה הראשונה רק אחרי שהרצח

בוצע במערכה השלישית. כדי להפליל את הרוצח. אמנות עבורי היא המאבק ליצור סיפור אחר,

לצייר קו חדש. לפסל תנועה אחרת.

חוג פיסול בבטון הדס דיאמנט

'אני המחבר של הסיפור המנסה  לא לחבר את העולם סביבי, להשעות את השופט כדי שלהיות

ולא להיות יתאפשרו יחד'

סדנת פיסול בבטון

חוג פיסול בבטון הדס דיאמנט

"אני לא יכול ללכת למקום אחר, כל מה שאני לא יכול לסבול הוא כאן,

אני חייב להקשיב עמוק יותר, לחדד את הסכינים שלי"

Pamela Alexander

קורס פיסול בבטון -ליויה בוס

"אתה חייב להשתכר, זה כל מה שמשנה, זה הצורך האחד ההכרחי והחיוני . לא להרגיש את העול הנורא של הזמן

שמשקלו שובר את הכתפיים, ומכופף אותך. אתה חייב להשתכר בלי להפסיק.

אבל עם מה? עם יין, עם שירה, או עם טוב וטוהר. מה שתרצה. אבל המשך להשתכר.

ואם בנקודה כלשהיא בזמן, על מדרגות הארמון, בדשא הירוק של תעלה, בבדידות החשוכה של חדרך,

אתה מתעורר בחושך שכבר התמעט, שאל את הרוח, את הגל, כוכב, שעון, כל מה

שבורח, כל מה שגונח, כל מה שמתגלגל, כל מה ששר, כל מה שמדבר, שאל אותם מה השעה?

והרוח, הגל, כוכב, ציפור, השעון יענו:  זה הזמן להשתכר, כדי לא להפוך לעבד ,קדוש מעונה של הזמן,

השתכר, השתכר, אל תעצור עבור השאר, עם יין עם שירה, עם טוב וטוהר, מה שתבחר!"

צ'ארלס בודלר -20 שירים בפרוזה

חוגי אמנות לילדים ונוער

אורי-חוג פיסול לילדים ונוער

כילד קטן חשתי בלב שתי תחושות סותרות-האימה מול החיים, האקסטזה מול החיים."

צ'ארלס בודלר

לימוד פיסול בבטון

חוג פיסול בבטון הדס דיאמנט

רע כמוני-טום וויטס

את הראש על הכידון

את המסמר על הצלב

את הזבוב בבירה שלי 

את המפתח שהלך לאיבוד

את מכתב מישו על קיר המקלחת

את אם המנזר לבושה רק בחזייה

את אותו סוג של רע כמוני

 רק בחזייה

את אותו סוג של רע כמוני


אני הכובע על המיטה

אני הקפה במקום

הדג או הפיתיון החתוך

אני הבלש הער עד מאוחר

הדם על הרצפה

הרעם והנהמה

הסירה שלא שוקעת

אני פשוט לא אשן לשנייה

את אותו סוג של רע כמוני


לא טוב את אומרת 

טוב, זה טוב מספיק עבורי


את הזר שעולה באש

את המטיף למקהלה

את נושכת חזק את הסדינים

אבל השיניים שלך שחוקות 

את ההחלקה בגשם

את מנסה לשנות כיוון

את מעצבנת אותי

את מנסה לשנות כיוון

ואת אותו סוג של רע כמוני