שיטוטים בן דימויים ומחשבות, צילומי אמנות תערוכות, מחשבות על אמנות ועוד