פ'לפ לבד שטוח-98 ממ'

פד לבד למשחזת זווית ולמלטשת פחחים. למירוק וליטוש עדין-מקצועי .SIA

פ'לפ לבד שטוח-98 ממ' 5

46.00 40.00