בשבחי אי הודאות המינית

האם נהיה נוזל או מוצק? כמה רחוק נהיה מוכנים לבדוק  את הזהויות הרבות שלנו, את התחושות שלנו? אילו חלקים נאכלס?. זה לא חכמה לדבר על זה מהיכן שאני נמצא היום, זקן מספיק להיות בטוח בעצמי, בטוח מספיק בגבריות שלי כדי לדעת על החלקים הנשיים.

"מי יכול  לנבא את זרימת האמת או לשלוט בה? במשך שנים היה גרג בטוח שהוא נקבה בגוף זכרי. כשהתקרב לגיל הבגרות, החלה להתחוור לו האמת שהוא זכר-שכעת היה זכר בגוף שהוא בחלקו נקבי. המצב הקשה והמביך של גרג מבהיר דילמה שכולנו ניצבים בפניה. אמת שאנו מאמינים בה ברגע אחד, הורסת אותנו ברגע הבא."