איך לצייר ציור מופשט

הצד הרוחני של האמנות-הוא תמיד סוג של תפילה

עידית יחזקאל: ציור מופשט בטכניקה מעורבת

"כשאני עוסק ברישום-ובזה רישום שונה מאוד מכתיבה או הסבר. 

יש לי את התחושה ברגעים מסוימים שאני עוסק בפעילות גופנית פנימית, כמו עיכול או הזעה.

אני פועל ממקום הנפרד מהרצון המודע. 

אולי זו אמירה מוגזמת מעט, אבל עיסוק ברישום וחיפוש דרך רישום

נוגע ברובד פרימיטיבי ופנימי יותר מהחשיבה הגיונית."-ג'ון ברגר 

עידית יחזקאל: ציור מופשט בטכניקה מעורבת

"ההבטחה היא ששוב ושוב מהזבל והנוצות המפוזרות באפר, ומהגופות השבורות

משהו חדש ויפה יכול להיוולד"

ג'ון ברגר