עיצוב בתים, הפסיכולוגיה של הבית הבורגני

"גישתו של העולם הויקטוריאני (ושל העולם הבורגני בכלל ) לחיים ולחוויות

היתה פשטנית ומעשית ביותר. דברים נחשבו נכונים או שגויים, יפים או

מכוערים, תוך הסתייגות  מכל מה שהוא דו משמעי, מורכב, או מעורפל.

הבורגני לא התלבט בן אהבת הזולת לאנכיות: הוא היה אגואיסט בעולם

שמחוץ לביתו (בבורסה, בשוק החופשי, במושבות) ואבא טוב, מחנך ונדיב

בתוך כתלי ביתו. גם בעיות מוסר לא הטרידו את הבורגני: הוא היה מוסרי

ופוריטני בביתו, וצבוע ומתירן כלפי נשים צעירות מהמעמד הנמוך, מחוץ

לביתו.

הפשטות המעשית הזו לא נתפשה  כדו משמעית: להפך היא השתקפה גם

באופן שבו הבורגנות הציגה את עצמה באמצעות הבית הבורגני.....

האסתטיקה הוויקטוריאנית התבטאה איפה בכפל משמעות,שנבע משילוב

פונקציה שימושית בתחום היופי. בעולם בו כל חפץ הפך -מעבר ליעודו

השימושי המקובל - לסחורה, וכל ערך (שימושי או אסתטי ) של חפץ הפך

למטבע עובר לסוחר( עלות החפץ, טיבו ומהותו נמדדו בממון), הפכה גם

ההנאה האסתטית מחפץ יפה כלשהו לתצוגה של ערכו המסחרי."

(תולדות היופי -אומברטו אקו).


כולנו מעמד הביניים עכשיו-ג'ון פרסקוט, לשעבר סגן ראש ממשלת הלייבור הבריטית , 1997
"סטפנס, מרקוס ופיליפס (2014) ניתחו את הדרכים שבהן המעמד החברתי מעצב את התפיסה העצמית באמצעות 'הקשרי שער' של בית, בית ספר ועבודה. עם התמקדות בארצות הברית, אך עם השלכות רחבות יותר, הם טוענים שמעמד חברתי מוליד עצמיות ספציפיות לתרבות ודפוסי חשיבה, תחושה ופעולה. סוג אחד של עצמי הם מתייגים 'תלות הדדית קשה'. זה, לטענתם, מאפיין את אלה שגדלים בסביבות מעוטות הכנסה, ממעמד הפועלים. כפי שניסחו זאת המחברים, "עם רמות גבוהות יותר של אילוצים חומריים ופחות הזדמנויות להשפעה, בחירה ושליטה, הקשרים של מעמד הפועלים נוטים להרשות לעצמם הבנה של העצמי וההתנהגות כתלויים הדדיים עם אחרים ובהקשר החברתי" (עמ' 4). 615). ההיבט ה'קשה' של העצמי הזה נובע מהחוסן הדרוש כדי להתמודד עם מצוקה. הסוג השני של העצמי שמזהים המחברים הוא 'עצמאות מפורשת', שלטענתה אופייני לאלה שגדלים בהקשרים אמידים של מעמד הביניים. בהשוואה לאנשים ממעמד הפועלים, אלה שגדלים במשקי בית של המעמד הבינוני "צריכים לדאוג הרבה פחות מהסיום או להתגבר על איומים מתמשכים... במקום זאת, הקשרים של מעמד הביניים מאפשרים לאנשים לפעול בדרכים המשקפות ומחזקות עוד יותר את אידיאל תרבותי עצמאי – ביטוי להעדפותיהם האישיות, השפעה על ההקשרים החברתיים שלהם, התבלטות מאחרים ופיתוח וחקר האינטרסים שלהם" (עמ' 615). סטפנס ועמיתיו סוקרים מגוון רחב של עבודות על סוציאליזציה התומכות בטיעון שלהם שההקשרים של הבית, בית הספר ומקום העבודה מטפחים תפיסות עצמיות שונות אלו. הם גם טוענים שבתי ספר ומקומות עבודה ממעמד הביניים משתמשים בעצמאות אקספרסיבית כסטנדרט למדידת הצלחה, ובכך יוצרים מחסומים מוסדיים בפני ניידות חברתית כלפי מעלה."-הפסיכולוגיה של המעמד החברתי: כיצד מצב סוציו-אקונומי משפיע על מחשבה, רגשות והתנהגות.-אנטוני ס.אר מנסטד