מכירת תמונות שמן-אמנות כמסחר


מושג האותנטיות מרכזי בעשיית אמנות כמו גם בלימוד ציור ובלימוד פיסול- כאן

שתי גישות מנוגדות למושג  -אנדי וורהול  מול ג'ן מישל בסקיאה -בשיחה מ1986 .

"שלא כמו אף צייר או פסל לפניו , וורהול חשף בכנות אכזרית את הפיקציה של הסתירה

כביכול בן ערכים רוחניים וחומריים בתחום האומנות . בה בעת , הוא שפך אור מכאיב

על התלות ההדדית של מנגנונים כלכליים ותרבותיים  בסחר באומנות, והכיר בה כתשתית

של יצירת האומנות בת זמננו .במילים אחרות , בניגוד לאגדה , ערכה של יצירת אומנות

אינו נמדד לפי איכותה האסתטית בלבד, תהא הגדרתה אשר תהיה, אלא באותה מידה

על ידי המחיר שהיא מסוגלת להשיג ."(אוטה גרוסניק -פופ ארט)

קורסי אמנות בשפלה


הסדנה לאמנות

לימודי אומנות

חוגי אמנות לילדים ונוער