ללמוד לצייר את הגר

לימודי אמנות רחובות


אחד מאותם סיפורים שנשארים בתוכך, משתנים אתך ומשנים אותך-הוא סיפור הגר המקראי.
מי לא היה הגר פעם. מי לא היה שרה, ומי לא היה אברהם. ומי לא ישמעאל.
הגר היא הראשונה שבוכה בתנ"ך-היא המציאה את הבכי.
הגר מקבלת את שתי ההתגלויות הראשונות של מלאך אלוהים במקרא.
"גם אצל הגר, משהחלה לשמוע קול של מלאך אלוהים, כלומר מרגע  שהתחילה לשים לב
גם למציאות הטבעית, גם לעולם הראלי הסובב אותה, ולא רק להביט אל תוך עצמה, להתפלש
בסערת רגשותיה ולהתמסר להם לחלוטין, עיניה נפקחות. הסופר מתאר זאת במילים "ויפקח

אלוהים את עיניה". אחרי שהגר מתעשתת , זה שוב האלוהים, אותו אינסטינקט פנימי,

ששומע את "קול הנער", אשר עתה מדרבן ומנחה אותה לפקוח את עיניה, לחפש באופן

פעיל מים לילד, ואותם היא אכן מוצאת לבסוף."

-איליה ליבוביץ- "לקרוא מחדש את התנ"ך".

ותמיד ציירו אותה , צילמו אותה, פיסלו אותה.

קורסי ציור שוהם

לימוד ציור שוהם

סדנת ציור יבנה

חוג פיסול בחימר גדרה

לימוד אמנות ראשון לציון

לימודי אומנות

קורסי רישום ראשון לציון