הסדנה לפיסול בשוהם- עבודות.

כל הזמן מצטברות עבודות של הסדנה שיש לצלם, זה לא נגמר:

הסדנה לפיסול שוהם

חוג ציור שוהם

"האנשים היחידים ששואלים שאלות כמו 'האם הוא רצה להיות משהו חוץ מברמן?' הם אנשים שמסוגלים להיעשות 

לכל מה שהם רוצים. כל השאר הם סתם אמריקאים." דניס ליהיין להתעורר עם ספק

סדנת ציור שוהם

"בטח היה נחמד לך אם היית מכירה  אותו" היא השירה את האפר מהסיגריה. אנחנו לא מקבלים  את מה שאנחנו רוצים

אלא רק את מה שאנחנו יכולים להסתדר אתו" דניס ליהיין להתעורר עם ספק

קורסי פיסול בשוהם

רייצ'ל אמר בקול ניחר, "נמצאת בראי". דניס ליהיין להתעורר עם ספק

לימוד פיסול שוהם

לימודי ציור שוהם