תאוריית ההטיה המרומזת

 פסיכולוג רחובות: הטיה מרומזת

"כשאנשים נתקלים באדם, בקבוצה או בסוגיה שהם מכירים, הגישה או האמונה הקשורים אליהם  קופצים לראש במהירות ובאופן אוטומטי בשבריר שנייה. אנשים עשויים להיות לא מודעים להפעלות אלו או רק מודעים למחצה להן. אבל ברגע שעמדה או אמונה מרומזת מופעלת, קשה לעכב או לדכא אותה, וסביר יותר שהגישה או האמונה המופעלים יובילו להתנהגות, שיפוטים והחלטות שלאחר מכן."-Dasgupta, N. (2013). Implicit Attitudes and Beliefs Adapt to Situations: A Decade of

תאוריית ההטיה המרומזת, מושג שזכה לתשומת לב משמעותית בשנים האחרונות, מתייחס לגישות ולסטריאוטיפים הלא-מודעים המשפיעים על השיפוטים וההתנהגות שלנו. זוהי תופעה נרחבת המשפיעה על אנשים בהיבטים שונים של החיים, כולל אינטראקציות חברתיות, תהליכי קבלת החלטות והבניות חברתיות. התיאוריה של הטיה מרומזת מאירה את הדרכים העדינות אך העמוקות שבהן מוחנו יוצר הטיות נסתרות, שלעתים קרובות סותרות את האמונות המודעות שלנו. מאמר זה מתעמק בטבעה של הטיה מרומזת, היווצרותה, השלכותיה והדרכים הפוטנציאליות להפחתה.


פסיכולוג רחובות: הטיה מרומזת"האגו הוא היסטוריון המצדיק את עצמו ומחפש רק את המידע שמתאים לו, משכתב את ההיסטוריה כשצריך, ואפילו לא מסוגל לראות את העדויות המאיימות עליו." -אנתוני גרינוולד

הבנת הטיות מרומזות:

 הטיות מרומזות הן גישות וסטריאוטיפים מושרשים עמוקות הפועלים ברמה לא-מודעת, ומעצבים את התפיסות והפעולות שלנו ללא ההכרה המודעת שלנו. הטיות אלו יכולות לנבוע מהתניות חברתיות, השפעות תרבותיות, חוויות אישיות וחשיפה לתיאורים בתקשורת או ברשתות החברתיות. הם עשויים להתבטא כאסוציאציות או נטיות אוטומטיות כלפי קבוצות חברתיות מסוימות, המבוססות על מאפיינים כמו גזע, מגדר, גיל או מצב סוציו-אקונומי.

"העבר תמיד יזכר כאילו היה דרמה שבה האני היה השחקן המוביל"-אנתוני גרינוולד

היווצרות של הטיה מרומזת: 

הטיות מרומזות מתפתחות באמצעות משחק גומלין מורכב של גורמים שונים. מנגנון מפתח אחד הוא למידה אסוציאטיבית, שבה המוח שלנו יוצר באופן טבעי קשרים בין מושגים וחוויות שונות. לאורך זמן, חשיפה חוזרת ונשנית לאסוציאציות מסוימות, לעתים קרובות מחוזקת על ידי ייצוגים תקשורתיים או נורמות חברתיות, יכולה לחזק הטיות מרומזות. בנוסף, קיצורי דרך קוגניטיביים או היוריסטיות מאפשרים למוח שלנו לעבד מידע במהירות, אך הם יכולים גם להוביל לשיפוטים מוטים כאשר מיושמים על קטגוריות חברתיות.

פסיכולוג תל אביב-נקודות עיוורון"נקודות עיוורון מסתירות הן אפליה והן פריבילגיות, ולכן לא המפלים ולא יעדי האפליה, לא אלה המודרים מהפריבילגיה ולא הפריבילגים, מודעים. לא פלא איפה, שכל ניסיון ליישר את המגרש במודע, נתקל בהתנגדות כזו".-מאזרין.ר.באנג'י-פסיכולוגית חברתית- Blindspot: Hidden Biases of Good

גורמים נוספים המעורבים ביצירת הטיה מרומזת:

  1. סוציאליזציה והשפעות תרבותיות: הטיות מרומזות מתפתחות לעתים קרובות באמצעות סוציאליזציה, כאשר אנשים סופגים עמדות וסטריאוטיפים מהסביבה התרבותית שלהם. מגיל צעיר, ילדים נחשפים למסרים חברתיים, תיאורי תקשורת ואינטראקציות עם משפחה, חברים ומוסדות שיכולים לחזק הטיות מסוימות. נורמות וערכים תרבותיים יכולים לעצב היווצרות הטיות מרומזות על ידי קידום עמדות או סטריאוטיפים מסוימים לגבי קבוצות חברתיות ספציפיות.

פסיכולוגים, למדנו שאם  נחקור הטיה נסתרת בשיטה המסורתית של חיפוש אחר ביטויי שליליות או עוינות המכוונים נגד קבוצות חוץ, אם מודדים זאת על ידי ספירת מספר הכנסיות או המסגדים בקבוצה החיצונית שנשרפים. , ייתכן שלא נצליח לראות את הדרכים הנרחבות הרבה יותר שבהן הטיות נסתרות שומרות על הסטטוס קוו, ומונעות מאלה שבשלבים התחתונים של החברה את המשאבים הזמינים לבעלי הפריבילגיות יותר מלידה ומעמד". מאזרין.ר.באנג'י- Blindspot: Hidden Biases of Good

פסיכולוג רחובות-שקיפות לעצמנו

יציקת אפוקסי שקוף- סדנת אפוקסי. הדרכים בהן אנו איננו שקופים לעצמנו.

2. חוויות אישיות: חוויות אישיות, חיוביות ושליליות, יכולות לתרום להיווצרות הטיות מרומזות. אינטראקציות עם אנשים מקבוצות חברתיות שונות, במיוחד חוויות בלתי נשכחות או טעונות רגשית, יכולות לעצב את התפיסות והעמדות שלנו. אם למישהו היו מפגשים שליליים בעיקר עם אנשים מקבוצה מסוימת, זה עלול להוביל להתפתחות של הטיות מרומזות כלפי אותה קבוצה.

"כשאנשים מתמקדים בלא לראות צבע, הם עלולים גם לא לראות אפליה."- ג'ניפר ל. אברהרדט, 'משוחדת: חשיפת הדעה הקדומה הנסתרת שמעצבת את מה שאנו רואים, חושבים ועושים'.

3. השפעה תקשורתית: התקשורת ממלאת תפקיד משמעותי בעיצוב הטיות מרומזות על ידי הצגת קבוצות חברתיות מסוימות בדרכים סטריאוטיפיות או מוטות. תוכניות טלוויזיה, סרטים, סיקור חדשותי ותוכן מקוון יכולים להנציח סטריאוטיפים ולחזק הטיות קיימות. חשיפה לייצוגים מוטים כאלה כולה להוביל להפנמה של הסטריאוטיפים הללו, ולחזק עוד יותר הטיות מרומזות.

חוגי ציור-הסדנה

חוגי ציור - לצייר שינוי  ."שינוי התנהגות קשה. יהיו בעיותיו ומחיריו אשר יהיו, הסטטוס קוו מוכר והכאבים ידועים. את הסטטוס קוו קל לשמור. פשוט אל תעשה כלום, האינרציה דואגת לכך...י-בריאן נוסק

4. תהליכים קוגניטיביים: הטיות מרומזות יכולות לנבוע מתהליכים קוגניטיביים הכוללים סיווג והכללה. המוח האנושי מחלק מידע באופן טבעי כדי להבין את העולם. עם זאת, תהליך סיווג זה יכול להוביל להיווצרות סטריאוטיפים והטיות כשהוא מיושם על קבוצות חברתיות. לדוגמה, אם מישהו נתקל שוב ושוב בכתבות חדשותיות הקושרות קבוצה גזעית או אתנית מסוימת לפעילויות פליליות, המוח שלו עשוי ליצור קשר אוטומטי בין הקבוצה לפשע.

"התקדמות מצריכה ערנות מתמשכת. זה מחייב אותנו להתייחס כל הזמן למי שאנחנו, איך הגענו לזה, ולכל האני הרבים שיש לנו את היכולת להיות". ג'ניפר ל. אברהרדט

חוג פיסול קרמי. -הסדנה

5. אסוציאציות לא מודעות: הטיות מרומזות פועלות ברמה לא מודעת, מונעת על ידי אסוציאציות אוטומטיות בין מושגים. אסוציאציות אלו יכולות להיווצר באמצעות חשיפה חוזרת ונשנית לשילובים מסוימים של גירויים. לדוגמה, אם אדם נחשף שוב ושוב לתמונות של גברים בתפקידי מנהיגות, מוחו עשוי ליצור קשר אוטומטי בין "גברים" ל"מנהיגות", מה שמוביל להטיות כלפי נשים בתפקידי מנהיגות.

"אנחנו בוחרים למה לשים לב על סמך הרעיונות שכבר יש לנו בראש." ג'ניפר ל. אברהרדט

6. נורמות חברתיות ופרקטיקות מוסדיות: הטיות מרומזות יכולות להתחזק גם על ידי נורמות חברתיות ופרקטיקות מוסדיות. אם הטיות נפוצות בהקשר חברתי או תרבותי מסוים, אנשים עשויים להפנים ולאמץ את ההטיות הללו ללא מודעות מודעת. פרקטיקות מוסדיות, כגון תהליכי גיוס מוטים או מדיניות מפלה, יכולות להנציח ולחזק הטיות מרומזות, ולחזק עוד יותר אי-שוויון מערכתי.

חשוב לציין שהטיות מרומזות אינן קבועות או בלתי ניתנות לשינוי. ניתן להשפיע עליהם ולשנותם באמצעות חינוך, מודעות וחשיפה למידע נגד סטריאוטיפי. על ידי הבנת היווצרות הטיות מרומזות, החברה יכולה לפעול לטיפול בהן ולטיפוח סביבה מכילה ושוויונית יותר.

חוגי אמנות-הסדנה

חוגי אמנות- על דרכים להשתחרר מהרציונליות.

חוקרים ומחקרים מרכזיים:

תחום ההטיה המרומזת נחקר על ידי חוקרים רבים במהלך השנים. הנה כמה חוקרים בולטים שתרמו תרומה משמעותית לחקר ההטיה המרומזת:
אנתוני גרינוולד: אנתוני גרינוולד הוא פסיכולוג חברתי ואחד החלוצים בתחום ההטיה המרומזת. הוא אחת השותפים  בפיתוח מבחן האסוציאציה המרומזת (IAT), שנמצא בשימוש נרחב למדידת הטיות מרומזות. גרינוולד ערך מחקר מקיף על הטיה מרומזת ופרסם מחקרים רבים בנושא.
  Mahzarin Banaji, מאזרין.ר.באנג'י: הוא פסיכולוגית חברתית ואחד החוקרות המובילות בתחום ההטיה המרומזת. היא שיתפה פעולה עם אנתוני גרינוולד בפיתוח מבחן האסוציאציה המרומזת (IAT) וערכה מחקר רב השפעה על הטיה מרומזת, סטריאוטיפים וקוגניציה חברתית.
בריאן נוסק: בריאן נוסק הוא מדען קוגניטיבי ואחת מדמויות המפתח בתחום ההטיה המרומזת. הוא היה שותף להקמת Project Implicit, פרויקט מחקר שיתופי שמטרתו לחקור הטיות מרומזות באמצעות מבחן האסוציאציה המרומזת (IAT). Nosek היה מעורב במספר מחקרים שחקרו את טבען והשפעתן של הטיות מרומזות.

חוגי פיסול רחובות-הסדנה


ג'ניפר אברהרדט: ג'ניפר אברהרדט היא פסיכולוגית חברתית הידועה במחקרה על הטיה מרומזת, במיוחד בהקשר של הטיה גזעית. היא ערכה מחקרים שבדקו את ההשפעות של הטיה מרומזת על קבלת החלטות, תפיסות ואינטראקציות. עבודתו של אברהרדט האירה את הדרכים שבהן הטיות מרומזות יכולות לעצב התנהגות אינדיבידואלית וחברתית.
 Nilanjana Dasgupta, נילאנג'אנה דסגופתה היא פסיכולוגית חברתית שמחקרה מתמקד בהטיה מרומזת, סטריאוטיפים וגיוון במסגרות אקדמיות ומקצועיות. היא בחנה כיצד הטיות מרומזות יכולות להשפיע על שיפוטים והחלטות הקשורות למגדר וגזע, והציעה התערבויות להפחתת הטיות ולקידום שוויון.

Patricia G. Devine: פטרישיה ג' דווין -היא פסיכולוגית חברתית שתרמה תרומה משמעותית להבנת הטיה מרומזת והתערבויות לצמצום. המחקר שלה חקר את ההפעלה האוטומטית של סטריאוטיפים והטיות, והיא פיתחה את "מודל המניעה" כגישה להתגברות על הטיה מרומזת באמצעות חשיפה לדוגמאות נגד סטריאוטיפיות.
חוקרים אלה תרמו תרומות משמעותיות לחקר הטיה מרומזת וסייעו לקדם את הבנתנו לגבי השפעתה על עמדות, התנהגות וקבלת החלטות. חשוב לציין שתחום חקר ההטיה המרומזת הוא בין-תחומי, וישנם חוקרים רבים אחרים שתרמו גם לתחום המחקר הזה.

חוג פיסול תל אביב

John Davis-חוג פיסול תל אביב-הרציונליות כמשרד הסברה להחלטות שנלקחות בצורה לא רציונלית.השפעות של הטיה מרומזת:

 להטיות מרומזות יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת, להנציח אפליה ואי שוויון בחברה. הם משפיעים על התפיסות, השיפוטים ותהליכי קבלת ההחלטות שלנו, ולעתים קרובות מביאים להתנהגות מפלה לא מכוונת. לדוגמה, מחקרים הראו שהטיות מרומזות משפיעות על החלטות גיוס עובדים, אבחנות רפואיות ואפילו תוצאות משפט פלילי. הטיות אלו יכולות להנציח סטריאוטיפים, לחזק אי-שוויון מערכתי וליצור מחסומים לשוויון הזדמנויות לקבוצות מודרות.הטיה והתנהגות לא מודעת: הטיות מרומזות יכולות להשפיע על ההתנהגות שלנו בדרכים נסתרות, מה שמוביל ליחס שונה של אנשים על סמך החברות בקבוצה החברתית שלהם. הם עשויים להשפיע על הרמזים הלא מילוליים שלנו, התוקפנות הלא מודעת או ההעדפות העדינות שלנו, שיכולות להיות בעלת השפעות משמעותיות על אינטראקציות בין אישיות. יתרה מכך, הטיות מרומזות יכולות ליצור נבואות שמגשימות את עצמן, שבהן אנשים פועלים באופן לא מודע בדרכים המאששות את הסטריאוטיפים שהם מחזיקים, ומחזקות את ההטיה בתהליך.

פסיכולוג נס ציונה-מה השתנה?


הפחתת הטיה מרומזת: 

הכרה והתייחסות להטיות מרומזות היא חיונית לטיפוח חברה מכילה ושוויונית יותר. הוצעו כמה אסטרטגיות כדי למתן הטיה מרומזת. חינוך ומודעות ממלאים תפקיד מרכזי, שכן אנשים צריכים להבין את קיומן והשפעה של הטיות מרומזות. קידום חשיפה לחוויות ונקודות מבט מגוונות יכול לאתגר סטריאוטיפים ולהרחיב את ההבנה של אנשים. בנוסף, הטמעת התערבויות מצמצמות הטיות, כגון התלבטות מודעת, נטילת פרספקטיבה והחלפת סטריאוטיפים, יכולה לסייע בהפחתת ההשפעה של הטיות מרומזות על קבלת החלטות.

טיפול פסיכולוגי בראשון לציון-הסדנה

"הסדנה" -היא מרכז לאמנות ולטיפול פסיכולוגי, המאגד הן מורים לאמנות בתחומים שונים, והן פסיכולוגים, פסיכיאטרים ופסיכותרפיסטים- המאמינים שיצירתיות היא מרכיב מרכזי בחיות ובריאות הנפשית. בנוסף לטיפולי פסיכותרפיה רגילים-אנו מציעים גם טיפול בנוירופידבק טכניקה לטיפול קצר מועד יעיל מוכח בדיכאון, חרדה, פוסט טראומה ועוד.