עבודות קרמיקה אומנותית בשילוב אפוקסי

השילוב בן עבודות קרמיקה אמנותית לבן יציקות אפוקסי, פוליסטאר ועבודה בחמרים שקופים אחרים

יוצר שילובים מעניינים. הקרמיקה  מביאה אתה צבעים עזים ונוכחות של חומר טבעי,אשר מנוגדים

ומאזנים את האיכות הסינתטית מעט של השרפים . זהו גם תהליך עבודה טבעי,

מכוון שמתחילים בפיסול החימר, ומחליטים בשלב מאוחר -אלו חלקים לצקת בחומר אחר.

עוד דרך לשלב בן החומרים-הוא שימוש בחימר כמסגרת ליציקת האפוקסי.

קורס אפוקסי

חוג פיסול באר יעקב

קורס אפוקסי

קורסי פיסול

סדנת פיסול

סדנת פיסול


חוג פיסול מודיעין\

 קורסי פיסול ראשון לציון