קורסי רישום

האמת היא שהיאוש הוא לא משהו לצחוק עליו,אפילו לבחון אותו המבט שלו -אני מרגיש שלא נכון.

כשהוא של מישהו אחר אני בדרך כלל מזדהה עד כאב או להפך מתמלא בכעס כלפי המיואש האומלל -

שנועד להגן עלי בפני יאושו.

אבל   בלי ועם קשר לפוליטיקה, בלי ועם קשר לכוכב נולד אם אתה רוצה או לא הסביבה שלנו מציעה

דרכים שבה התקווה הופכת להיות מאנית ומשיחית והיאוש הוא סוג של אופטימיות מציאותית .כך החושך יהא האור ,והדממה

תהא ריקוד(ת.ס.אליוט-east coker)

חוג ציור למבוגרים

 

מבחינה תועלתנית, הייאוש מונע בזבוז אנרגיה לריק כשהמצב אבוד(ויקפדיה)

"אין ייאוש בעולם כלל". נ נ נ נחמן

"בטעם מחלוקתם של אביי ורבא ביארו האחרונים שנחלקו האם יאוש צריך להיות דווקא בפועל

(ולכן לאביי שלא מדעת לא הווי יאוש) או שמספיק יאוש בכח "(בבא מציאה)

"יש אכזבות שמכבדות את מי שגורם להן."

מאיר שליו  "יונה ונער" }

לימוד ציור פנים

תקוות ישנות נולדות מתוך פחד.הן בגדר פתרון למצבים שאינם קיימים עוד" -מיטשל הדיאלקטיקה של התקווה

חוג אמנות למבוגרים

מעבר לייאוש אין יאוש בעולם.

אורי צבי גרינברג


"זו בוודאי חוויה מרשימה בעבור המטופל כאשר מייחסים בעקביות לפתולוגיה שלו את משמעותה המקדמת במקום

זו הרגרסיבית-כאשר אומרים לו שחוסר הבגרות שלו אינו ערסל אלא כן שיגור,שחוסר השלמות שלו הוא אות גבורה

  על חשכים  מהם סבל  ולא סימן לעצלות,חמדנות ופחדנות."(ל פרידמן 1988)

לימוד ציור פנים

"בן הכפר יודע את תחום שלטונו של האדם. לרוב יש משהו שאפשר לשנותו מעט או לתקנו הרבה על-ידי השגחה ועמל...

ולפעמים אין בכוחו של האיכר להועיל מאומה. לעירוני יש מושג נרחב מדי על עצמת האדם... הכל אפשר לקנות וכל קלקול - 

לתקן... הספרים אומרים מה לעשות, ויוצרים אשליה כי כל דבר אפשר להשיג."(יאנוש קורצ'ק)"אמרתי לנישמתי דומי,והמתיני בלי תקווה

כי תקווה תהיה תקווה לדבר הלא נכון..

המתיני בלא מחשבה,כי אינך מוכנה -שוב

אליוט